Alejandro Martínez
Arquitecte Tècnic

Quan necessito un Arquitecte tècnic?

Per a pràcticament qualsevol actuació a l’exterior d’un edifici cal contactar amb un tècnic que realitzi la documentació necessària per a la sol·licitud de la corresponent llicència d’obres i el seguiment de l’execució d’aquestes.

Per a qualsevol activitat que es pretengui realitzar en un local és necessari la legalització d’aquesta i cal comptar amb un tècnic que realitzi la documentació necessària, així com per realitzar el corresponent projecte i seguiment de les obres per adequar aquest local, atenent els requeriments de l’activitat.

A mes, la formació i coneixements de l’arquitecte tècnic fan d’ell un professional versàtil, un autèntic “tècnic de capçalera”, idoni per dur a terme activitats més enllà de les tasques tradicionals de disseny i aplicació de tècniques constructives.

Sapigueu també, que els edificis de més de 45 anys d’antiguitat, necessiten realitzar una inspecció obligatòria (ITE) i disposar d’un certificat que ho avali, emes per un tècnic.

I finalment, una de les funcions més rellevants de l’arquitecte tècnic, es la Direcció d’Execució d’Obra i consisteix en formar part de la direcció facultativa, assumint la funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i de control qualitatiu i de quantitat de la construcció i la qualitat d’allò edificat, en les obres de nova construcció, així com també son àmpliament conegudes les seves atribucions com a projectista i director d’obra, en obres de nova construcció, rehabilitació, reparació, adaptació i consolidació d’edificis construïts.

Per a qualsevol treball que requereixi d’un especialista en el camp de l’edificació, truca’m


Si necessita una proposta d’honoraris o té qualsevol consulta. Contacteu-me sense compromís.

Cap adalt